0911.219.479

 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 12hp ZR144KC-TFD-522 tại TP HCM

 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 12hp ZR144KC-TFD-522 tại TP HCM

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  • Tên máy nén dành cho cụm: Copeland
  • Model: ZR144KC-TFD-522
  • Công suất: 12HP
  • Gas: R22
  • Điện áp: 380V/50Hz

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 10hp | ZR125KC-TFD-522 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 9 hp | ZB66KQ-TFD-550 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 8 hp | ZB58KQ-TFD-524 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 7 hp | ZB48KQ-TFD-524 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 6,7 hp | ZR81KCE-TFD-522 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 6 hp | ZB45KQ-TFD-524 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 6 hp | ZR72KC-TFD-522 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 5,7 hp | ZR68KC-TFD-522 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 5 hp | ZB38KQ-TFD-524 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 5 hp | ZR61KCE-TFD-522 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 5 hp | ZR61KC-TFD-522 tại TP HCM

AK 0947,459,479 kiểm tra thay (lắp) cụm máy nén kho lạnh Copeland 4,5 hp | ZR54KC-TFD-522 tại TP HCM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X