Cung cấp tủ bia sệt 6 kết cho nhà hàng, quán nhậu

Cung cấp tủ bia sệt 6 kết cho nhà hàng, quán nhậu   Bia sệt là hình thức ướp bia đạt ngưỡng chất lỏng và đông cứng. Ở ngưỡng này cần một tác động mạnh và nhanh vào chai  bạn...
Read more