block – máy nén lạnh Toshiba R410A đa dạng công suất

block – máy nén lạnh Toshiba R410A đa dạng công suất   MODEL MÁY NÉN: block – máy nén lạnh Toshiba 1hp model PA108X1C-4FDE2  block – máy nén lạnh Toshiba 1,5hp model PA145G1C-4FT1 block – máy nén lạnh Toshiba 2hp...
Read more