block – máy nén Panasonic 1,5hp, 2hp hàng có sẵn

block – máy nén Panasonic 1,5hp, 2hp hàng có sẵn   Model máy nén: block máy nén lạnh Panasonic 1.5hp 2K22 block máy nén lạnh Panasonic 2hp 2K32 Thông số kỹ thuật:   Tên máy nén: Panasonic Tác nhân lạnh:...
Read more