lốc danfoss 13hp SM161T4VC tại Thủ Đức

lốc danfoss 13hp SM161T4VC tại Thủ Đức   Máy nén SM161T4VC hoạt động dựa trên nguyên lý tiếp xúc động giữa 2 bánh xoắn dựa vào đệm đàn hồi để làm kín dọc trục và giảm ứng suất cơ học...
Read more