gas lạnh R507 bình 11.3kg, hàng có sẵn tại Bình Tân

gas lạnh R507 bình 11.3kg, hàng có sẵn tại Bình Tân Mô tả: R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng...
Read more