Xả kho gas lạnh R507 11.3kg/b hãng PVCK giá rẻ

Xả kho gas lạnh R507 11.3kg/b hãng PVCK giá rẻ Mô tả: R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang...
Read more