Cung cấp gas lạnh các loại xuất xứ Ấn Độ, Trung Quốc, VN

Cung cấp gas lạnh các loại xuất xứ Ấn Độ, Trung Quốc, VN Được sử dụng làm chất làm lạnh trong tủ lạnh, ngành công nghiệp sản xuất xe hơi, thiết bị lạnh trong công nghiệp, sử dụng như là...
Read more