Phân phối gas lạnh R600 6.5kg / bình

  Phân phối gas lạnh R600 6.5kg / bình Mô tả: R600a (Iso-Butan) là chất làm lạnh cấp Iso-Butan được sử dụng thay thế cho R12 và R134a trong nhiều ứng dụng làm lạnh nhiệt độ cao. R600a (Iso-Butan) là...
Read more