𝐀𝐍𝐊𝐀𝐂O cu𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤 COPELAND 6.7HP ZR81KCE-TFD-522 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 : – Model: Copeland ZR81KCE-TFD-522 – Công suất: 6.7 hp (6.7 ngựa) – Gas lạnh: R22, R407, R404, R134….. – Điện áp: 3 phase/380V/50Hz – Xuất xứ: Thailand – Hàng mới  100% ANKACO chuyên cung cấp...
Read more