Cung cấp máy nén kulthorn cho tủ lạnh, tủ đông

Cung cấp máy nén kulthorn cho tủ lạnh, tủ đông   MODEL MÁY NÉN: Máy nén lạnh Kulthorn 1/6 HP: C-BZN140L5Z Máy nén lạnh Kulthorn 1/5 HP: C-BZN175L5 Máy nén lạnh Kulthorn 1/4 HP: C-BZN200L5Y Máy nén lạnh Kulthorn 1/3...
Read more